Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

VNTB Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen

Van 01.02.2011
tot 31.01.2013

Het Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen wil de in Vlaanderen beschikbare expertise op gebied van toegankelijkheid en Universal Design samenbrengen en met de bouwsector zoeken naar innovatieve oplossingen die deze concepten meer ingang doen vinden in de dagdagelijkse bouwpraktijk van publiek toegankelijke gebouwen.

Doelstellingen

Het project had als belangrijkste doelstelling de uitbouw van een Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen. Via activiteiten zoals studiedagen, workshops, seminaries,… werden zowel de bouwsector als andere betrokken actoren geïnformeerd over dit onderwerp. Deze synergie van actoren diende aanleiding te geven tot concrete innovatie. Ter ondersteuning werden innovatieve oplossingen actief opgespoord en verzameld. Via bedrijfsbezoeken en technologische adviezen werd de beschikbare kennis verder verspreid. Via onderzoek van een aantal deelaspecten werden de concepten van ‘toegankelijkheid’ en ‘universal design’ in vraag gesteld en tegelijk inhoudelijk onderbouwd.

Resultaten en publicaties

De belangrijkste resultaten van het project zijn terug te vinden op de website van het project. De verslagen en presentaties van de verschillende studiedagen en workshops zijn hier ook beschikbaar gesteld. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod in de loop van het project, hieronder enkele voorbeelden:
- Het afsluitend congres ‘Universal Design als ontwerpstrategie voor de toekomst’, met een aantal nationale en internationale sprekers.
- Workshop ‘Toegankelijk en energiezuinig buitenschrijnwerk’.
- Inspiratiedag ‘Toegankelijke zorginfrastructuur’.
- Seminarie ‘Licht, kleur en contrast als troeven voor toegankelijkheid’.

‘Technology Watch’ werd gerealiseerd. De resultaten hiervan werden online geplaatst. Via verschillende rubrieken werden een aantal innovaties op gebied van buitenomgeving, circulatie/vloeren, niveauverschillen, sanitair, schrijnwerk en signalisatie verzameld. Bepaalde van deze innovaties werden meer in detail uitgewerkt en opgenomen in C-Watch, de technology watch van het WTCB.

Ten slotte werd via onderzoek meer fundamentele informatie over de toegankelijkheid van sanitair (douche & toiletruimte), vloeren en buitenverhardingen en schrijnwerk verzameld. Deze informatie moet finaal resulteren in een WTCB-rapport. De inhoud hiervan is omvangrijk en wordt in afwachting van de definitieve publicatie, onder de vorm van een final draft, beschikbaar gesteld op de website www.toegankelijk.be.

www.toegankelijk.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - VNTB
Met de steun van
EFRO EFRO EU Vlaamse Overheid West-Vlaanderen
In samenwerking met
ENTER