Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

SUNROOF Bevestiging van zonnepanelen op hellende en platte daken

Van
tot

Heel wat zonnepanelen werden geplaatst op een ogenblik dat er geen specifiek normerend kader bestond voor de bevestiging en verankering van de installatie.

Hierdoor en in de context van een exponentieel groeiende sector heeft dat ervoor gezorgd dat nogal wat installaties problematisch zijn wat betreft hun stabiliteit. Het is belangrijk de bestaande installaties correct te kunnen beoordelen op veiligheid en toekomstige zonnepanelen voldoende gedimensioneerd te verankeren.

Doelstellingen

In eerste instantie wil het project de windbelasting op zonnepanelen correcter bepalen. De studie combineert een grondige analyse van de berekeningen, in het buitenland bestaande rapporten en normontwerpen, een uitgebreid experimenteel programma met proeven op ware grootte op het windhuis van het WTCB en bestaande installaties, metingen in de atmosferische windtunnel en CFD-simulaties.

De resultaten van deze eerste stap zullen benut worden om na te gaan hoe de gedetailleerde windbelasting zich vertaalt in bruikbare voorschriften voor mechanische verankering bij hellende daken of ballastverankering bij platte daken. De courante verankeringsystemen zullen aan de verkregen inzichten getoetst worden met advies voor verbeteringen en optimalisatie.

Contacteer ons

Benoit Parmentier
Gauthier Zarmati

02 502 66 90 Stuur ons een e-mail Maatschappelijke zetel
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
Von Karman Institute

Von Karman Institute