Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

LC Build Evaluation of retrofitting concepts from a life cycle perspective

Van
tot

Het project “LCBuild” kadert binnen het strategisch platform “Brussels Retrofit XL” en onderzoekt zowel milieu-gerelateerde als sociale aspecten gerelateerd aan woningrenovaties vanuit een perspectief van levenscyclus-denken.

Doelstellingen

Via een geharmoniseerde benadering biedt het project ondersteuning bij de ontwikkeling van innovatieve producten en concepten binnen het strategisch platform Brussels Retrofit XL. De methodologie van levenscyclusanalyses (LCA) wordt gebruikt om inzichten te verkrijgen in de milieu-impact van verschillende ontwikkelingen in partner projecten. Daarnaast wordt de afweging tussen sloop en renovatie op vlak van milieu en kosten afgetoetst via een Brusselse gevalstudie.

Een bijkomende doelstelling is te onderzoeken hoe relevante sociale indicatoren voor de Brusselse renovatiecontext gedefinieerd kunnen worden, om duurzaamheid op een meer integrale manier te kunnen benaderen.

Resultaten en publicaties

Partner ULB-4MAT baseerde zich in het onderzoek naar de sociale levenscyclusindicatoren op een screening van bestaande duurzaamheidsevaluatietools en sociale indicatoren, evenals op de identificatie van nieuwe indicatoren in functie van de Brusselse context, zoals betaalbaarheid en werkloosheid.

Via LCA werd de milieu-impact van verschillende systemen onderzocht:
(1) een innovatief lichtgewicht vloersysteem (VUB-MeMC)
(2) innovatieve buitengevelisolatiesystemen – ETICS (WTCB-LMA)
(3) geïndustrialiseerde gevelsystemen voor snelle en volledige gevelrenovatie (WTCB-REN)
(4) het gebruik van windturbines in een stadsomgeving (VUB-IWT)
(5) het concept van “micro energy storage” in gebouwen (ULB-ATM)


De resultaten geven inzicht in potentiële reductie van de milieu-impact en aldus in mogelijke verbeteropties voor de verschillende systemen. Bijkomend illustreren de resultaten waar de systemen zich situeren ten opzicht van alternatieve systemen op de markt (benchmark).

Een artikel over de milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie is beschikbaar op de WTCB website: Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie.

Via een Brusselse gevalstudie (case study) werd de milieu-impact en financiële kost van verschillende bouwscenario’s (renovatie versus sloop/nieuwbouw) geëvalueerd. De resultaten tonen aan dat voor de nieuwbouw de milieu-impact ongeveer 20% hoger ligt en de financiële kost ongeveer 30% hoger dan voor het doorgedreven renovatiescenario. Wanneer echter ook rekening gehouden wordt met de beschikbare bewoonbare oppervlakte, scoort de nieuwbouw aanzienlijk beter. De resultaten worden voorgesteld in een artikel op het internationale congres SBE 16 Zurich.

Referentie naar de verschillende onderzoeksresultaten en –publicaties is beschikbaar op de LCBuild webpagina.

www.BrusselsRetrofitXL.be
Met de steun van
Brussels Retrofit XL InnovIRIS

Brussels Retrofit XL, InnovIRIS

In samenwerking met
4MAT ULB

4MAT, ULB