Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

In-Vent-Out Relatieve positionering van de luchttoevoeropeningen ten opzichte van de lucht- en rookgasafvoeropeningen van gebouwen.

Van
tot

Het project In-Vent-Out beoogt de dispersie van de afgevoerde, vervuilde lucht en rookgas te karakteriseren in de nabijheid van gebouwen.

Deze studie baseert zich op in-situ metingen met behulp van CO2 sensoren en numerieke stromingssimulaties.

Doelstellingen

Het doel van het project In-Vent-Out is het ontwikkelen van een methode voor de positionering van de luchttoevoeropeningen ten opzichte van de afvoeropeningen van vervuilde lucht en rookgas. Deze nieuwe methode moet de evolutie van moderne technieken in de verwarming en ventilatie in rekening nemen en op termijn de bestaande verouderde methodes gebruikt in de normalisatie vervangen.

Resultaten en publicaties

Het belangrijkste resultaat van het project is de positioneringsmethode, die het onderwerp van een wetenschappelijk rapport zal zijn en die beoogt de bestaande methodes in de normalisatie te vervangen. Informatiesessies bestemd voor ventilatie- en verwarmingsinstallateurs zullen in het kader van dit project over de positionering van de openingen worden georganiseerd. De resultaten en de methodologie van de in-situ metingen en voornamelijk de numerieke simulaties zullen het onderwerp zijn van gespecialiseerde publicaties.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CENAERO

CENAERO

  1. Onderzoeksprojecten
  2. In-Vent-Out