Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

CEM CONTENT Chemische analyse van verharde mortel- en betonsoorten

Van
tot

Dit project behandelt de herziening van de norm NBN B 15-250 die een methode voorstelt voor het bepalen van het cementgehalte in verharde mortel- en betonsoorten.

Doelstellingen

De norm NBN B 15-250 wordt vaak gebruikt in geval van een geschil wanneer men twijfelt aan het cementgehalte dat in het beton of de mortel is aangebracht. Ze houdt talrijke beperkingen in en is slechts nuttig als de cementsoort en andere betoncomponenten gekend zijn en verwerkt in materialen die door de norm vermeld worden. Het doel van het onderzoek is een uitgebreidere methode te ontwikkelen waarmee het cementgehalte kan worden bepaald, rekening houdend met de grote diversiteit in de huidige gebruikte materialen.

Resultaten en publicaties

Dit prenormatief onderzoek heeft voornamelijk toegelaten een meer selectieve ontbindingsmethode van cement te bekomen en de samenstelling van de ontbindbare fracties van 15 Belgische cementcategorieën te bepalen. Het onderzoek heeft eveneens geleid tot het opstellen van beslissingsdiagrammen en vergelijkingen voor het bepalen van het cementgehalte in functie van het cementtype en de soort granulaten en toevoegstoffen.

Tenslotte heeft dit onderzoek bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de norm NBN B 15-250 zowel op het vlak van betrouwbaarheid van de resultaten als op het vlak van uitbreiding naar andere materialen en technieken waardoor nieuwe informatie bekomen wordt.

Een werkgroep van belanghebbenden (cementfabrikanten, aannemers, controle-organismen, testlaboratoria) heeft de herziening van de norm NBN B 15-250 op zich genomen waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek.

Tenslotte heeft dit onderzoek bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de norm NBN B 15-250 zowel op het vlak van betrouwbaarheid van de resultaten als op het vlak van uitbreiding naar andere materialen en technieken waardoor nieuwe informatie bekomen wordt.

Een werkgroep van belanghebbenden (cementfabrikanten, aannemers, controle-organismen, testlaboratoria) heeft de herziening van de norm NBN B 15-250 op zich genomen waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek.

Contacteer ons

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
CRIC - OCCN

CRIC - OCCN