Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

PRE-VENT Ventilatie van woningen : prestatiecriteria en regels voor het ontwerp van de apparaten

Van
tot

Het doel van het PRE-VENT project is het ontwikkelen van de wetenschappelijke basis noodzakelijk voor een toekomstige herziening van de norm NBN D 50-001 aangaande de ventilatie van woningen.

Doelstellingen

Sinds de publicatie van de norm NBN D 50-001:1991, meer dan 20 jaar geleden, is de context van de ventilatie van woningen aanzienlijk veranderd. Met de huidige, steeds meer energieprestatie gerichte gebouwen, is een efficiënte ventilatie onmisbaar voor een gezond binnenklimaat. Doch de druk om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te verminderen, wordt steeds hoger.

Het doel is om de wetenschappelijke fundamenten te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de toekomsitige evolutie van de prestatiecriteria en de ontwerpregels van ventilatiesystemen in woningen.

Resultaten en publicaties

Een grondige studie is dan ook dringend nodig om deze norm aan te passen en een aantal gebreken te verbeteren.
Volgende punten zullen als eerste bestudeerd worden binnen het project PRE-VENT :
- Vereiste debieten aangaande gezondheid en comfort
- Regulatie en ventilatie op vraag: ontwikkelen van de critteria dewelke een minimum luchtkwaliteit garanderen.
- Ontwerpregels die een equivalente luchtkwaliteit garanderen tussen de verschillende systemen; mechanische of natuurlijke.
- Hybride systemen: potentieel interessant voor een betere luchtkwaliteit en/of een lager energieverbruik.

Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
Universiteit Gent

Universiteit Gent