Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

GROEN BOUWEN Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden

Van 01.09.2015
tot 31.08.2019

Het traject Groen Bouwen legt de nadruk op onderzoek naar toepassing en instandhouding van groene gevels.

Na de groene daken maken ook groene gevels hun opmars in het straatbeeld. Deze gevels zorgen niet alleen voor een mooiere stad, ze hebben ook tal van andere potentiële voordelen: biodiversiteit, opname van fijn stof, verminderen van het hitte-eilandeffect,… . Ze worden dan ook steeds vaker ingezet door bedrijven ter vergroening van gebouwen. Verder bieden ze veel potentieel voor stadsvergroening.

Doelstellingen

Een belangrijke doelstelling van het project is om bepaalde parameters via kennisopbouw te onderbouwen, zoals (hygro)thermie, akoestiek, stabiliteit en windweerstand, brandreactie, duurzaamheid, luchtzuivering (fijn stof), waterhuishouding,… . Ook LCA (Life Cycle Analysis) en LCC (Life Cycle Costing) worden bestudeerd. Verder wordt er ook advies verleend en worden de aanbevelingen over materiaalkeuzes, opbouw en onderhoud gebundeld in een handleiding (”regels van goede praktijk”). De onderzoeksresultaten vormen ook een basis om innovatieve systemen verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

De belangrijkste doelstelling van het project is dus om de groene gevels te promoten en te ontwikkelen, binnen technische limieten en economische grenzen. Er wordt gestreefd naar een duidelijke kennisverhoging bij en ondersteuning van de plaatsers, de producenten en de voorschrijvers. Hierdoor worden problemen zoals getoond op de foto’s in de toekomst vermeden.

Gevegetaliseerde gevels : nieuwe tendensen en stand van zaken - presentatie 5 mei 2015.

www.gevelgroen.be

Contacteer ons

WTCB Onderzoeksproject: - GROEN BOUWEN
Met de steun van
A_VLAIO
In samenwerking met
Bouwunie NAV VCB AVBS UA Centexbel PCS BFG Vereniging Vlaamse Tuinaannemers