Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

MEASURE Meten van de reële en voldoening gevende prestaties van bewoners in residentiële gebouwen met hoge energieprestaties.

Van
tot

De bedoeling van het project is de evaluatie van de reële en voldoening gevende prestaties van de bewoners van een gebouw, representatief voor bestaande residentiële gebouwen met hoge energetische prestaties die reeds meerdere jaren bewoond zijn.

Doelstellingen

Het project loopt over verschillende fasen:
- Een wetenschappelijk omkaderde evaluatie van de voldoening van de bewoners na een beduidende periode van bewoning (“Post Occupancy Evaluation”).
- Nazicht van de effectiviteit van het lage energieverbruik en het behoud ervan doorheen de tijd (via enquête, monitoring gedurende een periode van een volledig jaar en via punctuele metingen).
- Identificatie van de aandachtspunten en mogelijke verbeteringen, hetzij op gebied van het ontwerp van het gebouw, van de gevel of op gebied van de installaties.

Resultaten en publicaties

Een groot geheel van residentiële gebouwen met hoge energieprestaties in het Waals Gewest werd beschouwd.
Een gedetailleerde vragenlijst werd op punt gesteld met de bedoeling de ervaringen en gevoelens met betrekking tot het comfort van de bewoners, hun gedrag en hun ervaring met betrekking tot het functioneren van de technische installaties in hun woning, enz. te evalueren.
Deze vragenlijst zal worden opgestuurd naar de beproefde gebouwen. Na analyse zullen 25 gebouwen worden geselecteerd die aan een monitoring zullen worden onderworpen.
Hierdoor kunnen het comfort en de energieprestaties over een periode van minimum 1 jaar worden opgemeten.

Contacteer ons

Met de steun van
DG04 Service public de Wallonie

DG04, Service public de Wallonie