Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Onderzoeks-
projecten

NA GEVELS Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen

Van
tot

Deze Normen-Antenne (NA), opgericht door het WTCB in samenwerking met SIRRIS, heeft betrekking op elektrisch aangedreven en manueel bediende gevelelementen zoals deuren, ramen, poorten, luiken, blinden en zonneweringen.Aangedreven gevelelementen vallen sinds enkele jaren onder een aantal Europese Richtlijnen (met name de ‘Laagspanningsrichtlijn’, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en de ‘Machinerichtlijn’) waardoor de CE-markering verplicht is.

Sinds de vermelding van een reeks productnormen in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, is nog een bijkomende Richtlijn, de Bouwproducten Verordening (BPV) van toepassing voor de meerderheid van gevelelementen, dit dus niet alleen voor manueel bediende gevelelementen maar ook voor aangedreven deuren en ramen, zonneweringen, rolluiken en poorten. Voor deze producten is de CE-Markering volgens de BPV (voorheen BPR, Bouwproducten Richtlijn) ondertussen ook verplicht.

De NA ‘Manueel bediende en aangedreven gevelelementen’ staat klaar om de bouwprofessionelen bij te staan bij het verwerken van deze grote toevloed aan documenten en om hen te informeren over de normalisatie in dit domein.

Doelstellingen

In 2016 zijn de nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de nieuwe EMC-richtlijn 2014/30/EU en de nieuwe radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (RED) van toepassing geworden. In het werkjaar 2017 werden de van de CE –leidraden “rolluiken en zonweringen” en “industriële, commerciële en residentiële poorten” door het Normen Antenne team geactualiseerd om online te kunnen worden gepubliceerd. In de loop van het werkjaar 2018 zullen de geactualiseerd leidranden aan de Multidisciplinaire werkgroep van de Normen Antenne worden voorgelegd ter commentaar en goedkeuring ten einde onlineversies van de CE –leidraden “rolluiken en zonweringen” en “industriële, commerciële en residentiële poorten” te kunnen publiceren.

Het Normen-Antenne team zal eveneens in 2018 blijven streven naar een maximale communicatie naar de sector toe betreffende de verschillende bestaande en in voorbereiding zijnde product-, reken- of proefnormen. Zo zal het Normen-Antenne team in 2018 de in publieke enquête zijnde prNBN B 25-002-1 ‘Buitenschrijnwerk Deel 1 - Algemene voorschriften‘ blijven opvolgen, teneinde de betrokken sectoren te blijven informeren en hun actieve deelname eraan te blijven ondersteunen.

Met de bedoeling een maximaal efficiënte communicatie naar de sector te organiseren zal de Normen Antenne in 2018 infosessies blijven organiseren met thematisch uitgediepte aandachtspunten, zoals de prNBN B 25-002-1 evenals de geactualiseerde leidraden “Leidraad CE-markering industriële, commerciële en residentiële poorten” en “Leidraad CE-markering binnen- en buitenzonweringen en luiken”.

Bij de eerste ervaringen van de pilootzones met het Certificaat Inbraak Veilig is gebleken dat er moeilijkheden optreden bij het toepassen van het Certificaat Inbraak Veilig in projecten waar er componenten zijn die over geen certificaat beschikken (bv. SKG, TÜV, …). Daarom heeft de Provincie Brabant een technisch comité Certificaat Inbraak Veilig (tc) opgericht dat hiervoor een oplossing zal uitwerken. Dit technisch comité zal maximaal 3 jaar werken en 1-maandelijks samenkomen. Het is door de Provincie Brabant gevraagd aan het Normen Antenne team om dit ‘tc’ nauw op te volgen en hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een ‘oplossing’ in lijn met de huidige standaardisatie van inbakerende gevelelementen en componenten. Het Normen Antenne team zal deze ‘tc’ in 2018 blijven opvolgen en begeleiden.

test...

Resultaten en publicaties

In 2016 zijn de nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de nieuwe EMC-richtlijn 2014/30/EU en de nieuwe radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (RED) van toepassing geworden. In het werkjaar 2017 werden de van de CE –leidraden “rolluiken en zonweringen” en “industriële, commerciële en residentiële poorten” door het Normen Antenne team geactualiseerd om online te kunnen worden gepubliceerd. In de loop van het werkjaar 2018 zullen de geactualiseerd leidranden aan de Multidisciplinaire werkgroep van de Normen Antenne worden voorgelegd ter commentaar en goedkeuring ten einde onlineversies van de CE –leidraden “rolluiken en zonweringen” en “industriële, commerciële en residentiële poorten” te kunnen publiceren.

Het Normen-Antenne team zal eveneens in 2018 blijven streven naar een maximale communicatie naar de sector toe betreffende de verschillende bestaande en in voorbereiding zijnde product-, reken- of proefnormen. Zo zal het Normen-Antenne team in 2018 de in publieke enquête zijnde prNBN B 25-002-1 ‘Buitenschrijnwerk Deel 1 - Algemene voorschriften‘ blijven opvolgen, teneinde de betrokken sectoren te blijven informeren en hun actieve deelname eraan te blijven ondersteunen.

Met de bedoeling een maximaal efficiënte communicatie naar de sector te organiseren zal de Normen Antenne in 2018 infosessies blijven organiseren met thematisch uitgediepte aandachtspunten, zoals de prNBN B 25-002-1 evenals de geactualiseerde leidraden “Leidraad CE-markering industriële, commerciële en residentiële poorten” en “Leidraad CE-markering binnen- en buitenzonweringen en luiken”.

Bij de eerste ervaringen van de pilootzones met het Certificaat Inbraak Veilig is gebleken dat er moeilijkheden optreden bij het toepassen van het Certificaat Inbraak Veilig in projecten waar er componenten zijn die over geen certificaat beschikken (bv. SKG, TÜV, …). Daarom heeft de Provincie Brabant een technisch comité Certificaat Inbraak Veilig (tc) opgericht dat hiervoor een oplossing zal uitwerken. Dit technisch comité zal maximaal 3 jaar werken en 1-maandelijks samenkomen. Het is door de Provincie Brabant gevraagd aan het Normen Antenne team om dit ‘tc’ nauw op te volgen en hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een ‘oplossing’ in lijn met de huidige standaardisatie van inbakerende gevelelementen en componenten. Het Normen Antenne team zal deze ‘tc’ in 2018 blijven opvolgen en begeleiden.

www.normen.be
WTCB Onderzoeksproject: - NA GEVELS
Met de steun van
FOD Economie Z NBN

FOD Economie, Z NBN

In samenwerking met
SIRRIS

SIRRIS

  1. Onderzoeksprojecten
  2. NA GEVELS