Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Onderzoeksprojecten

Onderzoeks-
projecten

GGSV Studie van de natuurlijke verlichting in de stad

Van
tot

De studie van het WTCB voor de GGSV evalueert de kwaliteit van de natuurlijke verlichting binnen de perimeter van het stadsproject rond de Wetstraat te Brussel en de impact ervan op zijn directe omgeving.

De studie ging uit van 5 verschillende modellen zoals een bestaande situatie als referentie en verschillende alternatieven met variabele dichtheid.

Doelstellingen

Er wordt verwacht dat de stadsperimeter rond de Wetstraat te Brussel in de volgende jaren sterk zal ontwikkelen en meer bebouwd zal worden. In het kader van deze ontwikkeling wenst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijktijdig diversiteit in de wijk te creëren en de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren. Er werd een ontwerp tot Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) opgesteld om een regelgevingskader te bieden voor het aangeduide stadsproject en op die manier de toekomstige ontwikkeling van de wijk te omkaderen. De impact van de geplande bouwprojecten op de eisen inzake natuurlijke verlichting van de openbare ruimten en op de nieuwbouw werd geëvalueerd. Hierdoor heeft de studie geleid tot een reeks aanbevelingen met als doel niet alleen de impact van de ontwikkeling van de wijk op de aangrenzende eilanden in te perken maar ook om de verlichting binnen de projectperimeter te optimaliseren.

Resultaten en publicaties

Deze studie bepaalt het lichtcomfort in een verdichte stedelijke context. Het comfortniveau in het kader van deze studie dient te worden opgevat als een evaluatie van de verlichtingsniveaus onder directe en diffuse straling ter hoogte van de vloer of op enkele meters verwijderd van de vloer. De studie stelt twee verschillende criteria voor: het eerste criterium betreft de studie van directe bezonning en het tweede criterium betreft de studie van de zichtbelemmeringen door de diffuse hemellichtsterkte (‘Sky factors’). De analyse van de duur van de bezonning of schaduw heeft informatie opgeleverd over de inplanting van gebouwvolumes ten opzichte van de baan van de zon. Door de modellen onder uniforme hemel te analyseren, heeft men de potentiële natuurlijke verlichting voor de verschillende zones kunnen schatten, aangezien de diffuse hemelstraling een belangrijk onderdeel vormt van de natuurlijke verlichting tijdens het grootste deel van het jaar. Als gevolg van deze studie werd door de overheid een ontwerp ingediend om de verordening te wijzigen op basis van bepaalde aanbevelingen ter beperking van de negatieve impacts. Vervolgens werd er in het kader van de impactstudie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) een bijkomende evaluatie van het gewijzigd ontwerp uitgevoerd volgens de methode ontwikkeld in de basisstudie.

Contacteer ons

Met de steun van
ATO

ATO

In samenwerking met
Aries consultants

Aries consultants