Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home

Agenda Uitvoerings- en Funderingstechnieken

Kom je beroepsmatig in contact met civieltechnische of milieutechnische projecten waarbij werken in en met grond een belangwekkend aspect vormt, dan is deze vorming over geotechnische uitvoeringsmethoden en funderingstechnieken zeker een must. De 4de editie van deze cursus Uitvoerings- en Funderingstechnieken (die het afsluitende deel vormt van de cyclus met de Basis- en de Gevorderdencursus Grondmechanica die de voorbije 2 jaar zijn gegeven) gaat op 19 september 2018 van start. In een pakket van 8 lessen maken ervaren geotechnici je wegwijs in de uitvoeringstechnieken voor grondverbetering en grondversteviging, grondwerken, bedding en wegenwerken, de methoden voor het verlagen van het grondwaterpeil, de uitvoeringsaspecten van courant toegepaste en nieuwe paalfunderingssystemen en grondkeringen, met inbegrip van de uitvoering van grondankers. In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden, aandachtspunten bij de uitvoering en de geldende Europese uitvoeringsnormen. De cursus wordt passend afgesloten met een les over pathologie van funderingen door Em. Prof. ir. Jan Maertens.

- Van 16.00 tot 20.30 uur - Antwerpen

http://www.ie-net.be/uitvoeringstechnieken2018
  1. Agenda
  2. Resultaten zoekopdracht