Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/06/2018

WTCB Home

Agenda Renovatie door een LCA-bril

Renovatie door een LCA-bril - Agenda - WTCB

Milieuprestaties van materialen bij energetische renovatie

Energetische renovatie is cruciaal in het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat is ruim aangetoond en aanvaard. Maar voor gebouwen is de ecologische voetafdruk meer dan de CO2-uitstoot. De gebruikte materialen hebben ook een grote impact op de milieuprestatie.

De impact van bouwmaterialen op de milieuprestatie van een gebouw kan bepaald en geanalyseerd worden met TOTEM. Deze nieuwe Belgische tool - samenwerking van de 3 gewesten – werd in februari 2018 gelanceerd. De tool baseert zich op de LCA-methode.

Een Levens Cyclus Analyse (LCA) van een product of gebouw houdt rekening met zijn totale milieubelasting over de volledige levenscyclus. Dit start bij de grondstofwinning, de productie, het transport van de materialen. Ze houdt rekening met het water- en energieverbruik tijdens de gebruiksfase. En eindigt in de finale afvalverwerking aan het einde van de levensduur.

In de bouwsector is het belangrijk te zoeken naar een evenwicht tussen:

  • De impact gelinkt aan de materialen (zogenaamde “embedded impacts”)
  • En de impact gelinkt aan het gebruik van onze gebouwen (o.a. energie- en waterverbruik).

Hoe kunnen we op een slimme manier onze gebouwen energetisch renoveren maar toch op een bewuste manier de nodige materialen hiervoor selecteren?

  • Deze studiedag licht als eerste het belang en de relevantie van de LCA-benadering toe.
  • De TOTEM-tool wordt ook kort voorgesteld (www.totem-building.be).
  • Een getuigenis uit Nederland illustreert hoe LCA mee in de regelgeving en bouwpraktijk wordt opgenomen.
  • Aansluitend wordt aan de hand van verschillende cases geïllustreerd hoe LCA bijkomende inzichten kan geven in verschillende deelaspecten zoals energetische optimalisatie van de schildelen, sloop versus renovatie, hernieuwbare energiesystemen, etc.

14 juni - Van 12.30 tot 18.00 uur - Brussel

https://5a944ebaf068364079.momice.events/400465#topmenu
  1. Agenda
  2. Resultaten zoekopdracht