Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

Agenda

BCQS : Kwaliteitskader Ventilatie - Ventilatieverslaggever volgens STS-P 73-1 - Agenda - WTCB
BCQS : Kwaliteitskader Ventilatie - Ventilatieverslaggever volgens STS-P 73-1

- Brussel
- Brussel
- Brussel

Wenst u zich te laten erkennen als ventilatieverslaggever binnen het kwaliteitskader van BCCA ? Schrijf u dan in voor de opleiding ter voorbereiding op de toets theorie en op het praktische examen waarvoor u moet slagen om te kunnen deelnemen aan het kwaliteitskader.

BCQS : Kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmeters - Deel 1 - Agenda - WTCB
BCQS : Kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmeters - Deel 1

- Brussel
- Brussel

Wenst u zich te laten erkennen als luchtdichtheidsmeter binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw ? Schrijf u dan in voor de opleiding ter voorbereiding op de toets theorie en op het praktische examen waarvoor u moet slagen om te kunnen deelnemen aan het kwaliteitskader.

Informatiesessie: Doorvoeringen en brandwerende deuren

- Brugge
- Sint-Niklaas
- Diepenbeek

Deze infosessie, zal de plaatsing van brandwerende deuren en doorvoeringen in brandwerende wanden bespreken door zich te richten op de belangrijkste aspecten waarmee men rekening moet houden om de brandveiligheidseisen na te leven.

Infosessie: De correcte U-waarde van schrijnwerk, uw bezorgdheid?! - Agenda - WTCB
Infosessie: De correcte U-waarde van schrijnwerk, uw bezorgdheid?!

- Diepenbeek
- Kortrijk
- Sint-Niklaas

Als schrijnwerker wordt u vaak gevraagd wat de U-waarde van de door u gefabriceerde ramen of gevelelementen is. Wat is een U-waarde en hoe wordt deze berekend? Waarom is deze zo belangrijk en met welke parameters moet men rekening houden?

LIFE IP BE REEL! kick off conferentie  - Agenda - WTCB
LIFE IP BE REEL! kick off conferentie

- Brussel

Verneem op deze conferentie welke forse impuls gegeven wordt aan de realisatie van de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën richting 2050.

Lichte afbouwtechnieken bij renovatie en herbestemming van gebouwen - Agenda - WTCB
Lichte afbouwtechnieken bij renovatie en herbestemming van gebouwen

- Brussel
- Brussel

In deze informatiesessies worden tools aangereikt om voor courante renovatiecases te komen tot een optimale integratie van de akoestische, brandtechnische en hygrothermische aspecten. Vervolgens zijn er rondetafelgesprekken voorzien omtrent een aantal concrete problematieken uit de praktijk.

Onderbouwd calculeren met cpro - Agenda - WTCB
Onderbouwd calculeren met cpro

- Sint-Stevens-Woluwe
- Sint-Stevens-Woluwe
- Sint-Stevens-Woluwe
- Sint-Stevens-Woluwe

Tijdens deze opleidingenreeks leert u hoe correct offertes, facturen, vorderingsstaten en nacalculaties op te maken met behulp van cpro, de online rekentool van het WTCB. En dit voor al uw bouwprojecten.

Studieavond en netwerking - Nieuwe toepassingen voor platte daken - Agenda - WTCB
Studieavond en netwerking - Nieuwe toepassingen voor platte daken

- Brussel

De studieavond heeft als doel de innovatieperspectieven voor platte daken te bespreken en een overzicht te geven van de technische aanbevelingen hieromtrent. De deelnemers kunnen kennismaken met de innovatieondersteuning die hen in het kader van deze Technologische Dienstverlening aangeboden wordt.

Studienamiddag - Globale aanpak voor een goede binnenluchtkwaliteit - Agenda - WTCB
Studienamiddag - Globale aanpak voor een goede binnenluchtkwaliteit

- Brussel

De balans van een globale aanpak voor een goede binnenluchtkwaliteit in gebouwen met goede energieprestaties wordt opgemaakt. 3 pijlers zullen besproken worden: de polluentenbronnen in het gebouw beperken, efficiënt ventileren en rekening houden met de kwaliteit van de buitenlucht.

Contacteer ons

Sven Eeckhout

02 716 42 11 Kantoren
  1. Agenda