Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Het WTCB onderzoekt, informeert en ontwikkelt

In het logo van het WTCB zijn de drie basismissies van het Centrum opgenomen in drie krachtige werkwoorden: informeren, onderzoeken en ontwikkelen. Woorden met een ruime betekenis, maar wat betekenen ze voor het WTCB?

Het WTCB onderzoekt

Onderzoek en innovatie


Het gebruik van innovatieve technieken is vitaal voor het voortbestaan van een sector niet enkel om economische redenen, maar ook om de energetische, milieugerichte en sociale uitdagingen van morgen aan te kunnen. Voor de bouwsector is dit echter geen gemakkelijke taak vanwege de vele verschillende partners en de fragmentatie van het proces: aannemers, architecten, studiebureaus, controle-organismen en andere professionelen moeten samenwerken en gebruikmaken van producten, technieken en materialen die toelaten een ‘uniek’ gebouw te realiseren. De eerste basismissie, onderzoek, is daarom een collectief gebeuren uitgevoerd voor en met de sector, rekening houdend met wat in de omringende landen gebeurt via deelname in internationale netwerken (CIB, ENBRI, ECCREDI, INIVE, ...).

De expertise en precisie waarmee de twintigtal WTCB-laboratoria werken, laat toe om deze missie tot een goed einde te brengen. Het WTCB streeft er ook naar om innovatie te stimuleren door bedrijven aan te moedigen nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de bouwsector vervolgens kan gebruiken.

Het WTCB informeert

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven


Het WTCB werd als onderzoekscentrum opgericht op initiatief van zijn leden, de bouwondernemingen. Een belangrijke pijler binnen het WTCB is het informeren van de aannemers en het aanbieden van technische en organisatorische bijstand. De onderzoeksresultaten worden omgezet in bruikbare informatie voor de sector. Deze wordt verspreid onder verschillende vormen: elektronische en papieren publicaties, cursussen, bijstand, ...

De WTCB-ingenieurs staan elke dag klaar om de aannemers te helpen bij technische problemen op de werf. Ze sporen hen ook aan om te innoveren en de meest efficiënte technieken en meest performante materialen te gebruiken.

De website van het WTCB beschikt bovendien over een bouwproductendatabank, waar bouwprofessionelen door meer dan 11800 merken kunnen zoeken. Net zoals het WTCB is deze databank neutraal. De bouwprofessioneel wordt dus objectief geïnformeerd.

Het WTCB ontwikkelt

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring


Het WTCB voert bepaalde projecten van contractresearch uit in opdracht van zowel publieke als privé-actoren. Het Centrum staat ter beschikking van de bouwwereld om materialen en innovatieve systemen te helpen ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van de sector, maar ook aan de normatieve eisen. In dit kader is het WTCB actief in de normalisatiebureaus op Belgisch (NBN), Europees (CEN) en internationaal niveau (ISO), alsook binnen de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Het WTCB is dus goed geplaatst om ondernemingen voor te bereiden op de normatieve evoluties. De certificering van producten en ondernemingen is een manier om de technische of organisatorische kennis van een onderneming te valoriseren. Op deze manier kan men de kwaliteit binnen de sector, alsook het vertrouwen van de bouwheren verhogen.
  1. WTCB-Actu