Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Alles in het teken van het dak
Belgian Roof Day en de TV 'Thermische isolatie van hellende daken'

Het WTCB is reeds aan zijn 251ste Technische Voorlichting toe. Het onderwerp van deze laatste nieuwe TV is de thermische isolatie van hellende daken. Dit document is een leidraad voor de ontwerpers en de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het dakcomplex.


In deze WTCB-Actu geven we kort de inhoud weer van de TV en maken we eveneens van de gelegenheid gebruik om vooruit te kijken naar Belgian Roof Day op 5 november in Brussel. De bezoekers zullen er ter plaatse de nieuwe Technische Voorlichting op papier kunnen ontdekken, alsook in beelden. We hebben immers voor diegenen die meer visueel ingesteld zijn, de inhoud van de TV in een video verwerkt.

Zes hoofdstukken

De TV 251 bestaat uit zes hoofdstukken die u stap voor stap begeleiden naar de uitvoering van een goed geïsoleerd hellend dak. Hoofdstuk 2 start met een overzicht van de basisprincipes van thermische isolatie, luchtdichtheid, stabiliteit en geluidsisolatie. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 gekeken waaruit een hellend dak bestaat en komt de keuze en plaatsing van het lucht- en dampscherm uitvoerig aan bod.
Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de mogelijkheden voor het ontwerp van dakisolatiesystemen en daarop aansluitend behandelt hoofdstuk 5 de uitvoering ervan.
Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de belangrijkste aandachtspunten bij renovatiewerken.

Risico's op vocht vermijden

Bij het ontwerp van een dakisolatiesysteem is het essentieel om de juiste combinatie dampscherm/onderdak te kiezen. In de TV 251 zijn de aanbevelingen voor het kiezen van een lucht- en dampscherm en het type onderdak terug te vinden in de tabel op p. 31. Deze aanbevelingen zijn in functie van de binnenklimaatklasse en de zorg die besteed werd aan de uitvoering van het lucht- en dampscherm. Hoofdstuk 4 'Ontwerp van de dakisolatiesystemen' vult deze tabel aan doordat het de algemene regels en bijzonderheden behandelt om het risico op vochtproblemen die te wijten zijn aan de interne condensatie in hellende daken te vermijden.
Onderstaande tabel vormt ongetwijfeld een van de belangrijkste onderdelen van de Technische Voorlichting. Deze tabel laat toe om de prestaties van het lucht- en dampscherm te kiezen in functie van het binnenklimaat en de luchtdichtheid van het onderdak. De invloed van de verschillende parameters wordt verder in detail toegelicht.

Type onderdak Binnenklimaat Lucht- en dampdichtheidsniveau (¹)
S1
0,05 m < μd ≤ 0,5 m
KK1 L1: basisniveau E1 : μd,eq > 2 m
KK2
KK3 L2: niveau gevalideerd door metingen E2 : μd,eq > 5 m
KK4 Studie vereist
S2
μd ≤ 0,05m
KK1 L1: basisniveau E1 : μd,eq > 2 m
KK2
KK3
KK4 L2: niveau gevalideerd door metingen Studie vereist
(¹) De luchtdichtheidsklassen werden opgenomen in tabel 5 (p. 14) en worden verduidelijkt in Bijlage D (p. 76).

Renovatiewerken

De dienst Technisch Advies wordt vaak geconfronteerd met vragen rond de toepassing van deze algemene principes bij renovatiewerken. De werkgroep onder het Technisch Comité Dakbedekkingen heeft er dan ook voor gekozen om hier een volledig hoofdstuk aan te wijden. In hoofdstuk 6 (p. 61-65) wordt de na-isolatie van drie soorten dakopbouwen voor hellende daken bestudeerd. Paragraaf 6.3 beantwoordt de vraag 'Hoe vochtproblemen in een gerenoveerd dak vermijden?'.

Hoe deze TV raadplegen?

Is uw interesse gewekt? Om de WTCB-publicaties online te kunnen raadplegen heeft u een My.BBRI-account, gratis voor bedrijven die lid zijn van het WTCB, nodig. Als u deze al hebt aangemaakt, klik dan hier, als u nog niet over een My.BBRI-account beschikt, klik op 'Ik heb geen toegang'.
Als u echter meer geïnteresseerd bent in een papieren versie (betalend), kan u de dienst Publicaties contacteren.

Belgian Roof Day

Op 5 november vindt in Brussels Cart Expo Belgian Roof Day plaats. Deze dag vervangt de 'Dag van het dak' en 'Roof City'. Dit jaar bevindt alles wat u moet weten over daken zich onder één dak. Als bouwprofessioneel van het dak mag u deze beurs absoluut niet missen.

  1. WTCB-Actu