Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

14/08/2018

WTCB Home

Veilig bouwen met glas

De Technische Voorlichting (TV) nr. 261 vormt een aanvulling op de TV 242 uit 2011. In de nieuwe TV over bijzondere bouwwerken uit glas wordt de niet-structurele toepassing van uitstalramen alsook deuren en gehelen uit gehard glas  besproken.
Na een inleiding over de eigenschappen van glas, wat essentieel is voor een correcte dimensionering en dus het verdere gebruik van de TV 261, bestaat het document uit twee delen.

Uitstalramen

Een glazen gevel die opgebouwd is uit een of meerdere glasvolumes die uitgevoerd werden met een aansluitende voeg. De beglazingen worden naast elkaar geplaatst zonder toevoeging van ondoorschijnende schrijnwerkprofielen en alleen de horizontale zijden (boven- en onderranden) worden ingewerkt in sponning. Door toevoeging van een verstijver achter de verticale voegen kunnen voornamelijk grotere gevelbeglazingen op vier zijden ondersteund worden.

Voor dit type raam worden in de TV de prestaties, de keuze van het glas, de dimensionering en de uitvoering behandeld. Aangezien het doel van een TV is een praktisch document aan te leveren, zijn er voor de dimensionering van de gevelbeglazing en de verstijvers verschillende praktische tabellen uitgewerkt voor courant gehanteerde beglazingen. Deze stellen op vereenvoudigde wijze de informatie uit WTCB-Rapport nr. 16 voor.

Deuren en gehelen uit gehard glas

Vaste of mobiele elementen die volledig uit thermisch gehard glas bestaan en waarvan de dikte zodanig bepaald wordt dat elk element of geheel bestaande uit meerdere vaste of mobiele elementen, voldoende stijf is om weerstand te bieden aan de klimatologische spanningen en de gebruiksspanningen, en om onesthetische vervormingen te vermijden evenals vervormingen die de goede werking van de elementen in het gedrang kunnen brengen.

Voor deuren en gehelen uit gehard glas worden eveneens de prestaties, de dimensionering en de uitvoering behandeld. Specifiek voor deze elementen wordt er in hoofdstuk 4 extra aandacht besteed aan de eigenschappen van glasproducten en de glazen verstijvers.

 
Download TV 261
in PDF-formaat.
  1. WTCB-Actu