Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Gebouwen verwarmen en koelen met de bodem

Dat het energieverbruik van gebouwen moet dalen en dat we hiervoor hernieuwbare energiebronnen moeten aanboren is niets nieuws. Iedereen denkt waarschijnlijk meteen aan zon, wind en water, maar heeft u al eens aan onze aardbodem gedacht?

De nieuwe Technische Voorlichting van het WTCB, nr. 259, behandelt het onderwerp van ondiepe geothermie. Het principe waarbij het potentieel van de bodem gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen en te koelen.

Binnen deze materie speelt het WTCB, samen met het VIS-traject Smart Geotherm, een voortrekkersrol. Tot op heden was er geen referentiedocument voorhanden over deze materie. De TV 259 vult deze leegte perfect op.

Op de eerste bladzijden van dit document wordt de vraag ‘Wat is (ondiepe) geothermie’ in detail beantwoord. Vervolgens wordt het bodemenergiesysteem tot in de puntjes ontleed door eerst een overzicht te geven van het ontwerp en daarna de installatie. Ook de wetgeving en vergunningen rond deze materie komen aan bod. 

Download de Technische Voorlichting ‘Ondiepe geothermie. Ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars’ met een geldige My.BBRI-account. Heeft u liever een papieren versie? Contacteer de dienst Publicaties (publ@bbri.be) voor de geldende tarieven.

 
Download de TV 259 in PDF-formaat.

  1. WTCB-Actu