Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/05/2018

WTCB Home

Horizon 2020: vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Op het programma van Horizon 2020 stond een terugblik en een blik naar de toekomst, maar het WTCB gaf zijn publiek niet enkel dat. Het Centrum gunde de aanwezigen ook een blik achter de schermen dankzij de vele videofragmenten die tijdens de avond getoond werden.
In zijn verwelkoming bedankte Directeur-Generaal Jan Venstermans de genodigden voor hun aanwezigheid, maar ook voor hun inzet in de werking van het Centrum. Het zijn immers de Technische Comités en Werkgroepen die het WTCB-onderzoek sturen.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Terugblik

Na een korte terugblik op enkele reacties over de geslaagde Roadshow van vorig jaar, werden de beelden van het eerste visierapport (evenement in 2013) erbij gehaald. De balans kon opgemaakt worden. Werden de gevraagde acties in de drie thema’s ‘Energie en milieu’, ‘Comfort en veiligheid’ en ‘Bouwsystemen en –installaties’ gehaald? Er kwam een overzicht van de gerealiseerde acties en de belangrijkste verwezenlijkingen, zoals de TV over luchtdichtheid en de TV over ventilatie. Deze documenten werden bijkomend toegelicht door de collega’s die betrokken waren bij de opstelling ervan. Dit was overigens een rode draad doorheen de avond, het WTCB kreeg een gezicht door de verschillende collega’s die op het podium uitleg gaven over hun werk.

"
Drie jaar vruchtbaar werk voor de bouwsector
Na deze gesprekken mocht het publiek de stemkastjes boven halen om enkele vragen te beantwoorden. Vervolgens kregen we van Anne De Baetzelier een rondleiding in het proefstation in Limelette. Ze was naar daar getrokken om te kijken wat er op het vlak van ETICS, isolatie, zonnewering, licht, geothermie en zonnepanelen allemaal gaande is.

De blik op de toekomst gericht

Het podium veranderde voor het tweede deel van de avond, de blik resoluut naar de toekomst gericht met de 4de industriële revolutie. Voor dit thema was er een panelgesprek voorbereid met Johan Willemen, voorzitter van het WTCB, Colette Golinvaux, voorzitter Confederatie Bouw, Thomas Vandenbergh, voorzitter TC ‘BIM & ICT’ en Filip Cauwelier van bouwbedrijf Cauwelier.

Vragen over welke evoluties het publiek wilt toepassen op de bouwplaats en tegen wanneer dit allemaal verwacht mag worden, werden door het publiek beantwoord en door het panel geanalyseerd. Zo ziet Johan Willemen veel toekomst in de intelligente brillen voor de bouwsector. Voor Colette Golinvaux is het belangrijk te luisteren naar de jongeren en niet te wachten. Haar bedrijf is al op de trein gesprongen en ze moedigt iedereen aan dit te doen. Thomas Vandenbergh schilderde een iets somberder beeld door naar onze buurlanden en verder, Indië en China, te kijken en te waarschuwen dat we ons niet voorbij mogen laten steken. Filip Cauwelier sprak in naam van de kleine aannemer en legde de nadruk op het personeel. Enkel met de volle steun van het personeel kunnen nieuwe technieken een positief effect hebben op de werking van het bedrijf.

"
Mis de digitale trein niet
Een panel dat duidelijk wist waarover ze het hadden en die met voorbeelden uit de praktijk hun uitspraken konden staven. De vraag was dan ook of ze het publiek hebben kunnen overtuigen, want 45 % ziet al deze technieken pas binnen 5 jaar hun intrede doen. De stemkastjes werden opnieuw bovengehaald en uiteindelijk was 47 % overtuigd van het belang van de industriële revolutie 4.0. De sector besefte plots maar al te goed dat we niet meer mogen wachten.

Circulaire economie

Vervolgens kwam het tweede thema van de avond aan bod, de circulaire economie. Binnen dit fenomeen wordt er gestreefd naar 100 % recyclage op de bouwplaats. België zit al aan 90 % en de overige 10 % kan bereikt worden met bijvoorbeeld flexibel bouwen. Dit is een nieuw thema dat nog verder uitgediept kan worden in samenwerkingsprojecten.

Het WTCB als katalysator voor innovatie

Naast de innovaties binnen de industriële revolutie 4.0 zijn er ook andere innovaties merkbaar. Zo werden er twee recente WTCB-projecten aangehaald: één rond geotechniek in de haven van Rotterdam en één rond de ontwikkeling van een nieuwe betonsoort voor de biomedische sector. Twee mooie voorbeelden hoe de WTCB-laboratoria zich op verscheidene manieren inzetten voor de sector.

"
Maak er gebruik van, u heeft er recht op

Trots

Het was ten slotte de voorzitter, Johan Willemen, die het evenement afsloot met de oproep om het WTCB te gebruiken of zelfs te misbruiken. De uitdagingen voor de toekomst zijn niet van de minste, maar deze avond heeft aangetoond dat het WTCB klaar is om de sector hierbij te begeleiden en te ondersteunen.

Het algemene gevoel achteraf was er een van trots voor wat al verwezenlijkt is geweest en voor wat er nog allemaal zal komen. De bouwsector staat niet stil en heeft een goede partner in het WTCB om mee te stappen in het digitale verhaal en te blijven innoveren.

 1. WTCB-Actu