Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home
BIM & ICT Logo

Het Technische Comité ‘BIM&ICT’ is er klaar voor

Op 21 april jongstleden is het nieuwe Technische Comité ‘BIM&ICT’ van het WTCB, onder impuls van zijn voorzitter Thomas Vandenbergh, BIM-manager bij Besix, voor het eerst samengekomen. Dit Comité telt een zestigtal leden die tot taak hebben om hun specifieke beroepstak te vertegenwoordigen. Zodoende kunnen ze erop toezien dat de door het Comité gevoerde en gecoördineerde acties tegemoetkomen aan alle behoeften die tijdens de levenscyclus van de gebouwen en infrastructuren zouden kunnen ontstaan.

De prioriteiten van het Comité werden intussen gedefinieerd en er werden vijf werkgroepen, samengesteld uit bouwprofessionelen en WTCB-ingenieurs, opgericht om zich hierop toe te leggen. Binnenkort zal er op de website www.bimportal.be overigens ook een nationaal portaal gecreëerd worden dat volledig gewijd zal zijn aan de digitalisering van de sector en het gebruik van het BIM. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de lancering ervan.

Ten slotte willen wij er nog op wijzen dat er in de volgende uitgaven van de WTCB-Contact telkens twee pagina’s uitgetrokken zullen worden voor dit nieuwe Comité.


5 BIM-prioriteiten – 5 werkgroepen

  • Samenstelling van een op Belgisch niveau erkende classificatie
  • Opstelling van uitwisselingsprotocols die aangepast zijn aan het contracttype of de aard van de werken
  • Ontwikkeling van databanken van e-bouwproducten (generieke en fabrikant- of systeemeigen BIM-objecten)
  • Behandeling van de juridische vragen die tijdens de toepassing van het BIM zouden kunnen rijzen
  • Organisatie van opleidingen en creatie van competentieprofielen (bv. BIM-manager).
  1. WTCB-Actu