Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Cluster ‘Off-Site Construction – Bouwindustrialisatie’ is in opstart

De aanvraag voor de cluster ‘Off-Site Construction - Bouwindustrialisatie’ werd op 29 april ingediend. Het aantal aangesloten bedrijven en federaties is ondertussen opgelopen tot 40, met vertegenwoordiging uit de volledige waardeketen: architecten, studiebureaus, aannemers, prefabproducenten, leveranciers van de voornaamste materialen en technieken en technologiebedrijven. Via samenwerking en projectondersteuning zullen zij trachten om een stap vooruit te zetten op het vlak van bouwindustrialisatie. De cluster staat nog open voor nieuwe leden, die zich best zo snel mogelijk aanmelden.

In de maanden juni en juli wordt de aanvraag geëvalueerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het Agentschap heeft 25 voorstellen voor clusters ontvangen – uit uiteenlopende sectoren zoals chemie, maakindustrie, food … – en zal een 15-tal clusters weerhouden voor verdere financiering.

Indien weerhouden, zal de cluster zich gedurende drie jaar focussen op een meer doorgedreven en systematisch gebruik van prefab bouwproducten en -oplossingen en automatisering op de werf. Het doel is het versnellen van de marktintroductie én -penetratie van hoogperformante, betaalbare prefab bouwproducten en -oplossingen.

De clusterorganisatie – een samenwerking tussen WTCB, Wood.be en 3E – voorziet hiervoor een gedetailleerd programma gericht op de promotie en onderbouwing van de bouwindustrialisatie enerzijds, en de onderlinge versterking van de bedrijven anderzijds. Het is de bedoeling dat elk clusterlid vooruitgang boekt op het vlak van bouwindustrialisatie door deze combinatie van globale ondersteuning en versterking van de individuele aanpak. De projectsite geeft een korte toelichting hieromtrent.

Contactinfo

Bedrijven die nog willen toetreden zijn welkom en worden gevraagd zich voor 14 juli aan te melden bij één van de clusterbegeleiders: Niki Cauberg, Luc François, Michael De Bouw (WTCB, 02/655 77 11), Kurt De Proft (Wood.be, 02/558 15 50) of Joerie Alderweireldt (3E, 02/229 26 07).
  1. WTCB-Actu