Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Opstart innovatief bedrijfsnetwerk
‘Off-Site Construction – Bouwindustrialisatie’

Momenteel wordt de cluster ‘Off-Site construction - Bouwindustrialisatie’ opgestart. De cluster zal focussen op een meer doorgedreven en systematisch gebruik van prefab bouwproducten en -oplossingen en automatisatie op de werf. Het doel is het versnellen van marktintroductie én marktpenetratie van hoog performante betaalbare prefab bouwproducten en –oplossingen. Dit door een onderlinge samenwerking te creëren gedurende drie jaar tussen spelers die met dergelijke bouwoplossingen bezig zijn. Geïnteresseerde bedrijven kunnen instappen tot 29/4/2016 (zie praktische informatie).


De cluster ‘Off-Site Construction – Bouwindustrialisatie’ richt zich op Vlaamse voortrekkersbedrijven, die een actieve rol willen spelen in de industrialisatie en automatisatie van het bouwproces. De cluster richt zich hierbij zowel op producenten, architecten, studiebureaus, aannemers, fabrikanten, financieringsinstellingen als op technologieleveranciers, die hun (product)kennis en inzichten willen gebruiken om nieuwe en sterk verbeterde bouwsystemen te ontwikkelen en op de markt te zetten via een actieve en open samenwerking.

De uiteindelijke producten die de cluster beoogt te stimuleren zijn geïndustrialiseerde bouwsystemen die een versneld en kwalitatief sterk verbeterd bouwproces – voor zowel nieuwbouw als renovatie – trachten te bewerkstelligen via (half-)geprefabriceerde bouwcomponenten. De cluster richt zich dus niet op de ontwikkeling of stimulatie van opzichzelfstaande nieuwe of vernieuwende elementen, materialen of producten, maar wel op compatibele innovatieve bouwsystemen die (grotendeels) op voorhand geproduceerd worden via de maximale integratie van verschillende componenten (structuur, technieken, isolatie, afwerking, elementen, …).
 
Elk apart de specialiteit van een clusterlid, maar samen de specialiteit van de cluster.

Waarom kiezen voor deze thematiek?

Op dit moment merken we dat er overal in Europa initiatieven opgestart worden die zich richten op (de ontwikkeling van) geïndustrialiseerde bouwprocessen als antwoord op de tekortkomingen van onze huidige (traditionele) bouwfilosofie en –aanpak. Ook in België merkten we via allerhande initiatieven (onderzoeksprojecten, demonstratieprojecten, proeftuinen …) een sterke interesse in deze ontwikkelingen. Al te vaak zien we echter dat deze initiatieven nog té versnipperd of beperkt blijven, waardoor de slagkracht ontbreekt om deze aanpak echt te laten doorbreken in de markt. Om de vooruitstrevende kennis en reeds aanwezige knowhow binnen onze Vlaamse bedrijven te optimaliseren en zo te kunnen wedijveren met buitenlandse initiatieven en concurrenten, is het nodig om met de aanwezige Vlaamse bedrijven volop de kaart van industrialisatie te trekken en hier de nodige ondersteuning aan te bieden.

Bij de opzet van deze cluster wordt heel bewust de kaart van complementariteit getrokken. De bedrijven hebben elk op hun manier reeds hun sporen verdiend in de industrialisatie van de Vlaamse bouwindustrie. In een continue evoluerende Europese context kan deze aanwezige (in-house) knowhow nu verder ontwikkeld worden en zo evolueren naar een echt speerpunt van de Vlaamse en Europese bouwsector. Complementariteit, vertrouwen en/in samenwerking vormen hierbij de essentie: de cluster ‘Off-Site Construction – Bouwindustrialisatie’ wil immers een materiaal-, techniek-, component- en systeemonafhankelijk en sectoroverschrijdend platform vormen voor vooruitstrevende bouwbedrijven die van elkaar willen leren om samen met elkaars kennis en ervaring te bouwen aan de toekomst van morgen en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dit platform wordt voor 50 % gefinancierd door de Vlaamse overheid, en voor 50 % door bijdragen van de deelnemende bedrijven.

Voordelen voor de clusterleden

Praktische informatie

Voor meer informatie kan u deelnemen aan de volgende events: Of telefonisch contact opnemen met Michael De Bouw, Niki Cauberg of Bram Dooms (via 02/655.77.11).

Inschrijvingen voor de cluster en de webinars via kristof.caubergs@bbri.be.
  1. WTCB-Actu