Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home
BIM & ICT Information Logo

BIM, belangrijker dan ooit

Er heerst tegenwoordig heel wat opwinding over de digitalisering van de bouwsector. Het BIM-proces (Building Information Model / Modelling / Management) draagt hiertoe bij doordat het de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen drastisch omgooit. Bij dit model volgen de projectpartners een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak die de samenstellende onderdelen van een gebouw en hun eigenschappen met elkaar in verband brengt. Dit stelt de gebruikers niet alleen in staat om de uitwerking en de uitvoering van hun projecten te versnellen, maar ook om de bouw- en beheerskosten te verlagen.
Europa had het dus bij het rechte eind in 2014 met het idee om de procedures voor openbare aanbestedingen papierloos te maken en in de plaats daarvan BIM te gebruiken voor de offerteaanvragen voor openbare bouw- en infrastructuurprojecten. Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen … passen BIM al toe voor hun openbare aanbestedingen. Kort geleden heeft Frankrijk dit lijstje vervoegd met zijn digitale missie voor gebouwen, ‘Mission Numérique Bâtiment’.

De digitalisering van onze sector is volop aan de gang en bedrijven moeten mee. Het gebruik van ICT is immers noodzakelijk om hun concurrentievermogen veilig te stellen. Om hen bij deze overgang bij te staan, werden er ook in ons land zowel op nationaal als op regionaal vlak acties ondernomen. Iedereen heeft er namelijk baat bij en zeker de aannemer die met het BIM-proces zijn faalkosten – die naar schatting 5 tot 15 % van zijn omzet uitmaken – kan doen dalen.

Het Technische Comité ‘BIM & ICT’

Het WTCB speelt al sinds jaren een voortrekkersrol bij de informatisering van het bouwproces en gaat ook vandaag de dag verder op dit elan met de oprichting van het nieuwe Technische Comité ‘BIM & ICT’. Net zoals zijn tegenhangers zal dit Comité de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten opstarten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen.

Het is ook de wens van de sector om het Technische Comité ‘BIM & ICT’ te laten uitgroeien tot een nationaal platform voor alle acties die tot doel hebben om het gebruik van BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld te promoten en in goede banen te leiden.

Samenstelling

Het Technische Comité ‘BIM & ICT’ werkt rond horizontale thema’s die alle actoren uit de sector aanbelangen. Daarom zullen alle bouwberoepen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de renovatie van gebouwen erin vertegenwoordigd zijn. Het gaat hier dus zowel om bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers, fabrikanten als controlebureaus. Er zal eveneens een beroep gedaan worden op vertegenwoordigers uit de universitaire wereld en op de leveranciers van informaticaoplossingen.

Werkplan - Acties

Het Technische Comité ‘BIM & ICT’ krijgt tot taak om de noden van de sector vast te leggen door de opstelling van een jaarlijks werkplan waarin de prioriteiten inzake onderzoek, ontwikkeling, informatie, vorming en normalisering gedefinieerd zullen worden. De volgende pistes werden intussen al op tafel gelegd:

Werking - Agenda

Het Technische Comité ‘BIM & ICT’ zal twee tot drie keer per jaar samen zitten. De eerste vergadering is voorzien in maart 2016.

Om de beoogde projecten en acties tot een goed einde te kunnen brengen, zullen er ad hoc werkgroepen opgericht worden. De frequentie van hun werkvergaderingen zal vastgelegd worden in functie van de doelstellingen en de behoeften.

WTCB-publicaties

Het WTCB heeft al verscheidene publicaties uitgegeven binnen het thema Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken met als doel de onderneming bij te staan en het bouwproces te vergemakkelijken. Klik hier voor een overzicht.

Onderstaande artikels spitsen zich meer specifiek toe op BIM en de toepassingen ervan in de bouwsector:
  1. WTCB-Actu