Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

De e-TV: de Technische Voorlichting die de laatste stand van zaken bevat

De e-TV: de Technische Voorlichting die de laatste stand van zaken bevat
Iedereen kent wel de papieren versie van de Technische Voorlichtingen van het WTCB die een leidraad vormen voor de goede uitvoering en een gedetailleerde beschrijving geven van een welbepaald onderwerp. Jammer genoeg kan een papieren versie niet gemakkelijk aangepast worden en is er geen mogelijkheid om zoekfuncties en andere communicatiemiddelen zoals video’s, bewegende beelden, … toe te voegen. Het WTCB heeft daarom de e-TV’s in het leven geroepen.
Een elektronische Technische Voorlichting is een aanvulling op de papieren versie, die enkel op de WTCB-website beschikbaar is. De belangrijkste voordelen van deze manier van werken zijn: Een dergelijk elektronisch document geeft ons de mogelijkheid om u nog beter te informeren over een bepaald onderwerp. Een recent voorbeeld hiervan is de TV 244 ‘Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes’ die in februari 2012 gepubliceerd werd en waar er ook een e-versie van beschikbaar is. De papieren versie en de PDF-versie hernemen alleen de algemene details. De e-TV wordt stelselmatig aangevuld met fiches die uitvoeringsdetails en specifieke aandachtspunten bevatten per afdichtingstype (bitumineuze afdichtingen, elastomeren, plastomeren en vloeibare afdichtingen). Momenteel zijn deze in de hoofdstukken 1 tot en met 6 al beschikbaar.

Zoals u kan zien in Hoofdstuk 5 - 5.5.6 Aansluiting met muren met een gevelbekleding kan er onder het algemene principedetail doorgeklikt worden naar de uitvoeringsfiche met gedetailleerde tekeningen voor de verschillende afdichtingstypes.

Het WTCB hoopt in de toekomst nog meer van deze e-TV’s te publiceren omdat ze ons de kans geven om u een volledig pakket aan informatie aan te bieden en in te spelen op de nieuwe tendensen. Aanpassingen aan deze documenten zullen via de WTCB-Mail verspreid worden.

Artikel gepubliceerd op 15/04/2014.
  1. WTCB-Actu