Naar hoofdinhoud

Shrinkage Interactive (ShInt)

Versie 1.2
01 januari 2016

Deze module laat toe om gemakkelijk en snel de betonkrimp - de eindkrimp, maar ook de krimp in om het even welk ontwikkelingsstadium - te berekenen in functie van de betonkarakteristieken (betonklasse, cementklasse, nabehandelingstijd ...). Hij laat toe om de berekende informatie naar een Excel-bestand te exporteren (om deze vervolgens te herwerken) en de grafieken te registreren onder de vorm van beelden, die in een later stadium gepubliceerd kunnen worden in een rapport. Deze module kwam tot stand in het kader van de Normen-Antenne Eurocodes van het WTCB, met de financiële steun van de FOD Economie.