Naar hoofdinhoud

Bereken gemakkelijk alle financiële cijfers met Calc&Go voor zelfstandigen

Versie 2.0
07 mei 2021

Met Calc&Go ontwikkelt het WTCB een financiële rekentool voor zelfstandigen, om gemakkelijk alle belangrijke cijfers voor hun eenmanszaak te berekenen. Tegelijkertijd wordt een spiegel voorgehouden: wat komt er allemaal bij kijken om voor jezelf te werken?

Rekentool voor zelfstandigen

De tool is gemaakt in MS Excel. Wees niet bang om iets “verkeerd” te doen, alle formules zijn beveiligd. Op alle tabbladen krijg je de nodige info om je wegwijs te maken in de tool.

Contact

Mike Bogaerts 📞 02 716 42 11

De tool berekent de kerngetallen op basis van basisgegevens en cijfers die iedere zelfstandige bij zijn boekhouder kan opvragen. De belangrijkste zijn het uurtarief en het aantal uren dat je moet aanrekenen.

Dit allemaal vertrekkende van de hamvraag hoeveel nettoloon de zelfstandige per maand wilt verdienen. Met deze cijfers in de hand, is het gemakkelijker om correcte offertes op te maken.

De eerste keer

De eerste keer dat je deze oefening maakt, is het zeker niet eenvoudig om juiste antwoorden te geven op de vragen. Daarom zijn er extra tabbladen voorzien ("Opvolgingstabellen", Opvolging gefactureerde uren", "Registratie gewerkte uren"). Die zullen je helpen om de inschattingen te verbeteren en op termijn te optimaliseren. Deze extra tabbladen geven een houvast om na te gaan of je doelstellingen wel gehaald worden en of je gewenst nettoloon daadwerkelijk "uitbetaald" kan worden.

In deze extra tabbladen kan je onder meer de werkelijk gepresteerde uren en de werkelijk gefactureerde uren opvolgen. Zo ontdek je hoeveel uren je daadwerkelijk werkt iedere maand en hoeveel uren je daarvan “verzilvert”. Het verschil tussen beide is bij vele bouwondernemingen dé faalkost bij uitstek.

 

Excel

De tool is gemaakt in MS Excel. Wees niet bang om iets “verkeerd” te doen, alle formules zijn beveiligd. Op alle tabbladen krijg je de nodige info om je wegwijs te maken in de tool. Deze info bevindt zich ofwel zichtbaar in één van de cellen of gaat schuil in een opmerking die je herkent aan de kleine rode driehoekjes aan de rechterbovenhoek van de cellen. Als je er met je computermuis overgaat, wordt deze info zichtbaar.

Download de rekentool Calc&Go