Naar hoofdinhoud

Welke parameters moet men in aanmerking nemen bij de keuze van ventilatiekanalen?

De ventilatiekanalen moeten onder meer beschikken over een gladde binnenzijde, moeten lage drukverliezen vertonen, moeten luchtdicht uitgevoerd en aangesloten kunnen worden en moeten gemakkelijk bereikbaar blijven met het oog op hun reiniging.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

    De TV 258 is een leidraad voor de uitvoering en het ontwerp van basisventilatiesystemen voor woongebouwen. Er werd eveneens een rekentool ontwikkeld.

    Bekijk § 4.2.3.2 en § 6.1.8.
Welke parameters moet men in aanmerking nemen bij de keuze van ventilatiekanalen? - Quels paramètres faut-il prendre en compte lors du choix d'un conduit de ventilation ?