Naar hoofdinhoud

Welk uurtarief moet ik aanrekenen?

Het uurtarief dat aan de klant aangerekend wordt, moet zowel de gemaakte kosten dekken als een winstaandeel inhouden. De kosten betreffen de directe loonkosten van de arbeiders (brutolonen + sociale lasten), maar ook een gedeelte indirecte kosten. Bij het berekenen van het uurtarief moet er rekening gehouden worden met belangrijke factoren zoals de 'niet-productiviteit' en de invloed van een meewerkende patroon of vennoot.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 52.01: Kostprijsberekening : loonkosten.

    Deze infofiche heeft betrekking op de loonkosten voor de arbeiders. De omkaderingskosten maken op hun beurt deel uit van de specifieke bouwplaatskosten of van de algemene bedrijfskosten.

Welk uurtarief moet ik aanrekenen? - Quel tarif horaire dois-je prendre en considération ?