Naar hoofdinhoud

Wat is het verband tussen de lambda-waarde en de warmteweerstand (R) van een product dat de thermische isolatie van een wand moet verzekeren?

De warmtedoorgangscoëfficiënt λ (uitgedrukt in W/mK) karakteriseert de thermische prestaties van een materiaal. Deze waarde is eigen aan het materiaal en onafhankelijk van de materiaaldikte. Naarmate de λ-waarde lager is, zal het materiaal betere isolatieprestaties vertonen. De warmteweerstand R (uitgedrukt in m²K/W) is gelijk aan de dikte van het product (in m), gedeeld door zijn λ-waarde. Naarmate de R-waarde hoger is, zal het product betere isolatieprestaties vertonen.

Wat is het verband tussen de lambda-waarde en de warmteweerstand (R) van een product dat de thermische isolatie van een wand moet verzekeren? Quel est le lien entre la valeur lambda et la résistance thermique (R) d'un produit destiné à l'isolation thermique d'une paroi ?