Naar hoofdinhoud

Mogen koperen buizen bestemd voor het transport van koelmiddelen gebruikt worden voor het transport van drinkwater?

Neen. Koperen buizen bestemd voor het transport van koelmiddelen (die in overeenstemming zouden moeten zijn met de norm NBN EN 12735-1) zijn niet geschikt voor het transport van drinkwater.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 245: Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en warm water (vervangt de TV 154).

    Deze TV formuleert concrete aanbevelingen voor een correct uitgevoerde installatie voor de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie.

    Bekijk § 2.1.1.
Mogen koperen buizen bestemd voor het transport van koelmiddelen gebruikt worden voor het transport van drinkwater? - Peut-on utiliser les tubes en cuivre destinés au transport de fluides caloporteurs dans des applications frigorifiques pour le transport d'eau potable ?