Naar hoofdinhoud

Moeten uitstalramen opgebouwd zijn uit een isolerende beglazing (in gebouwen die verwarmd worden voor de gebruikers)?

Ja. De nieuwe thermische reglementeringen in de drie Gewesten van ons land leggen minimale thermische prestaties op voor dergelijke wanden, zelfs indien ze niet aangewend worden in gebouwen voor residentieel gebruik.

Moeten uitstalramen opgebouwd zijn uit een isolerende beglazing? - Les vitrines doivent-elles être réalisées avec du vitrage isolant?