Naar hoofdinhoud

Metalen spouwhaken: roestvast of verzinkt staal?

Volgens de Eurocode 6 is het gebruik van spouwhaken met een dunne zinklaag (bv. 60 g/m²) -wat tegenwoordig vaak gebeurt- niet aan te bevelen in spouwmuren. Als we de aanbevelingen uit de Eurocode 6 (zie tabel C.1 van de NBN EN 1996-2) vergelijken met de op de Belgische markt verkrijgbare producten, dringt het gebruik van roestvaststalen haken zich op (inox '316' of '304', naargelang van de blootstellingsklasse van het metselwerk). Alternatieven zijn uiteraard niet uitgesloten, voor zover ze beantwoorden aan de richtlijnen uit de Eurocode 6.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • WTCB-Dossiers 2016/02.04: Metselwerktoebehoren.

    In dit Dossier worden de specificaties en aanbevelingen over metselwerktoebehoren samengevat en verduidelijkt voor de ontwerper/opdrachtgever en het bedrijf dat belast is met de werken.

    Bekijk § 3.
Metalen_Spouwhaken_crochets_métalliques