Naar hoofdinhoud

Mag men koperen buizen voor de verdeling van drinkwater verbinden door hardsolderen?

Neen. Het gebruik van hardsoldeerverbindingen in sanitaire installaties wordt sterk afgeraden, aangezien de hoge smelttemperaturen corrosie kunnen veroorzaken.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 245: Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en warm water (vervangt de TV 154).

    Deze TV formuleert concrete aanbevelingen voor een correct uitgevoerde installatie voor de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie.

    Bekijk § 4.2.1.2.
Mag men koperen buizen voor de verdeling van drinkwater verbinden door hardsolderen? - Pour la distribution d'eau potable, peut-on assembler les tubes en cuivre à l'aide d'une brasure forte ?