Naar hoofdinhoud

Mag men een rookkanaal van een oude mazoutketel omvormen tot een verbrandingsluchttoevoerkanaal voor een nieuwe gesloten gasketel?

Neen, vermits in dat geval de kwaliteit van de verbrandingslucht niet gewaarborgd kan worden (aanwezigheid van roet en stof), zelfs niet nadat het kanaal grondig gereinigd is (gemetselde schouw of schouwpotten).

Mag men een rookkanaal van een oude mazoutketel omvormen tot een verbrandingsluchttoevoerkanaal voor een nieuwe gesloten gasketel? - Peut-on convertir un conduit de fumée d'une ancienne chaudière au mazout en conduit d'amenée d'air comburant pour une nouvelle chaudière au gaz étanche ?