Naar hoofdinhoud

Is het normaal dat de verf loskomt bij het verwijderen van de kleefband waarmee bijvoorbeeld een poster bevestigd was?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek ter plaatse nodig. In § 7.3 van de TV 249 worden diverse onderzoeksmethoden beschreven waarmee de behaalde aanhechting van het verfsysteem beoordeeld kan worden. Het is echter niet uitgesloten dat er, ondanks een goede aanhechting, toch schade optreedt indien de hechtkracht van de gebruikte tape te hoog is of indien deze niet compatibel is met het aangebrachte verftype. Het is veiliger om te opteren voor bevestigingsmethoden die geen dergelijke belastingen uitoefenen op het schilderwerk.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 249: Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159).

    De TV nr. 249 van het WTCB is op maat van de schilder. Dit document biedt hen immers een leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken.

    Bekijk § 7.3.
Is het normaal dat de verf loskomt bij het verwijderen van de kleefband waarmee bijvoorbeeld een poster bevestigd was? - Est-il normal que la peinture se décolle lorsqu'on arrache la bande adhésive qui fixe un poster, par exemple ?