Naar hoofdinhoud

In welke gevallen moet er bij een opengaand raam op de verdieping een extra borstwering voorzien worden?

Indien het schrijnwerk voorzien is van opengaande delen die een valrisico inhouden voor de personen die zich in de buurt ervan bevinden en indien de borstweringshoogte (gemeten tussen het niveau van de afgewerkte vloer en het hoogste niveau van het vaste kader van het schrijnwerk) kleiner is dan de beschermingshoogte, stelt de norm NBN B 25-002-1 dat de vensteropening uitgerust moet worden met een extra borstwering die voldoet aan de eisen uit de norm NBN B 03-004. De beschermingshoogte moet vastgelegd worden in het ontwerp en mag doorgaans niet kleiner zijn dan 0,90 m.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • WTCB-Dossiers 2016/04.08: Herziening van de norm over borstweringen (vervangt Katern 2011/04.09).

    Dit artikel bespreekt enkele belangrijke wijzigingen die in de norm NBN B 03-004 aangebracht werden en spitst zich toe op de toepassing ervan in buitenschrijnwerk.

    Bekijk § 2.
In welke gevallen moet er bij een opengaand raam op de verdieping een extra borstwering voorzien worden? - Dans quel cas une fenêtre à châssis ouvrant doit-elle être munie d'un garde-corps complémentaire ?