Naar hoofdinhoud

Bestaan er voor ventilatiesystemen aanbevelingen met betrekking tot de minimumafstand tussen een luchttoevoer- en een luchtafvoeropening?

Ja. De TV 258 formuleert enkele eenvoudige aanbevelingen om een recirculatie van de vervuilde lucht naar het ventilatiesysteem te vermijden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

    De TV 258 is een leidraad voor de uitvoering en het ontwerp van basisventilatiesystemen voor woongebouwen. Er werd eveneens een rekentool ontwikkeld.

    Bekijk § 3.4.
Bestaan er voor ventilatiesystemen aanbevelingen met betrekking tot de minimumafstand tussen een luchttoevoer- en een luchtafvoeropening? - Pour un système de ventilation, faut-il respecter une distance minimale entre une ouverture d'amenée d'air neuf et un orifice de refoulement d'air ?