M5 Rechtheid van randen

Wat wordt er gemeten?

De mate waarin de randen van een element glooiingen vertonen.

Meetmethode

Om de rechtheid van de randen van een element te controleren, maakt men gebruik van een rechte, stijve lat met een vastgelegde lengte (≤ 3 m) die aan de uiteinden voorzien is van twee vaste blokjes met een dikte, gelijk aan de tolerantie (Y). De meting (X) wordt gedaan met een lat of een derde los blokje (meetwig) waarvan de dikte gelijk is aan tweemaal de tolerantie.

De afwijking (X-Y) is een indicatie voor de rechtheid van de rand.

Interpretatie van de resultaten

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak:

  • geval 1: één vast blokje en een punt van de lat raken het oppervlak, terwijl het tweede vaste blokje niet meer steunt op het oppervlak. De rechtheid van de rand valt buiten de toleranties
  • geval 2: de twee vaste blokjes steunen op de rand, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat niet onder de lat door. De rechtheid van de rand valt binnen de toleranties
  • geval 3: de twee vaste blokjes steunen op de rand, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat onder de lat door. De rechtheid van de rand valt buiten de toleranties.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 19-28 (§7.3.1)

 

Last update: 27/09/2016