M2 Vlakheid

Wat wordt er gemeten?

Deze meetmethode laat toe om de algemene of de plaatselijke vlakheid van een gegeven oppervlak te controleren. Hierbij is de algemene vlakheidsafwijking het verschil tussen de echte vorm van het oppervlak en die van een vlak oppervlak. De plaatselijke vlakheidsafwijking wordt gedefinieerd als het verschil tussen een gegeven lijn en een rechte lijn.

Meetmethode

Om de vlakheid van een oppervlak te controleren, kan men gebruikmaken van een rechte, stijve lat met een vastgelegde lengte (≤ 3 m) die aan de uiteinden voorzien is van twee vaste blokjes met een dikte, gelijk aan de tolerantie (Y). Men kan ook een touw spannen over twee stelblokjes met dikte Y. De meting (X) wordt gedaan met een lat of een derde los blokje (meetwig) waarvan de dikte gelijk is aan tweemaal de tolerantie.

Vlakheid metselwerk onder de rei van 2 m
Vlakheid metselwerk onder de rei van 2 m
Vlakheid plafondbepleistering onder de lat van 0,2 m
Vlakheid plafondbepleistering onder de lat van 0,2 m

Interpretatie van de resultaten

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak:

  • geval 1: één vast blokje en een punt van de lat raken het oppervlak, terwijl het tweede vaste blokje niet meer steunt op het oppervlak. De vlakheid valt buiten de toleranties
  • geval 2: de twee vaste blokjes steunen op het oppervlak, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat niet onder de lat door. De vlakheid valt binnen de toleranties
  • geval 3: de twee vaste blokjes steunen op het oppervlak, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat onder de lat door. De vlakheid buiten de toleranties.
Vlakheid buiten tolerantie
Vlakheid buiten tolerantie

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 19-28 (§7.3.1)

Opmerkingen

De definities van algemene en plaatselijke vlakheid uit de NBN ISO 7976-1 zijn veelal afwijkend van deze die gehanteerd worden in de Technische Voorlichtingen van het WTCB.

In sommige gevallen wordt de meetmethode uitgebreid met aanbevelingen voor het te meten raster.

De vlakheid wordt steeds nagezien per afzonderlijke ruimte en, behoudens andere voorschriften, op minstens 20 cm afstand van de muren of van andere hindernissen.

 

Last update: 27/09/2016