Links

Internationaal
ASTEE Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement http://www.astee.org
AWWA American Waterworks Associaton http://www.awwa.org
WRF Water research Foundation http://www.waterrf.org
CEN European Committee for Standardization http://www.cen.eu
CWWA Canadian Water and Wastewater Associaton http://www.cwwa.ca
EOTA Europese technische goedkeuringen: EOTA European Organization for Technical Approvals http://www.eota.be
EUREAU European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services http://eureau.org
IAWQ International Associaton on Water Quality http://www.iawq.org.uk
IERPE European Institute of Research on water Policy http://ierpe.eu
IWSA International Water Services Association http://www.iwsa.org.uk
Key-Mark Vrijwillige certificatie van thermische isolatie Key-Mark http://www.key-mark.org
VEWIN Vereniging van Exploitanten van Waterleidingsbedrijven in Nederland http://www.vewin.nl
KNW Koninklijk Nederlands Waternetwerk http://www.waternetwerk.nl

België
Belgaqua Belgische Federatie voor de Watersector http://www.belgaqua.be
BENOR aTg Informatieplatform Benor-aTg Infopoint http://info.benoratg.org
B-IWA Belgian Committee of the International Water Association http://www.b-iwa.be
BUCP Belgische certificatieinstellingen, inspectieorganismen en proeflaboratoria voor bouwproducten http://www.bucp.be
BUtgb Technische Goedkeuringen: Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw http://www.butgb.be
NBN Bureau voor Normalisatie http://www.nbn.be
Q&C Qualité et Construction (goedkeuringsleidraden, technische specificaties, …) http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl

Wallonië
Aquapôle een onderzoeks- en kenniscentrum in watertechnieken http://www.aquapole.ulg.ac.be
AquaWal Association régionale wallonne de l’Eau http://www.aquawal.be
CILE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux http://www.cile.be
DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne http://environnement.wallonie.be
IDEA Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement de la région Mons-Borinage-Centre http://www.idea.be
IECBW Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon http://www.iecbw.be
INASEP Intercommunale Namuroise de Services Publics http://www.inasep.be
SPGE Société Publique de Gestion de l’Eau http://www.spge.be
SWDE Société Wallonne Des Eaux http://www.swde.be

Vlaanderen
Aquafin Vlaamse waterzuiveraar http://www.aquafin.be
Aquaflanders Aquaflanders http://www.aquaflanders.be
CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer http://www.ciwvlaanderen.be
FARYS Farys http://www.farys.be
IWVA Intercommunale Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht http://www.iwva.be
Pidpa Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen http://www.pidpa.be
TNAV Vlaams Netwerk watertechnologie http://www.tnav.be
VlaKWa Vlaams Kenniscentrum Water http://www.vlakwa.be
Vlario VLAamse RIOleringen - Het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen http://www.vlario.be
VMM Vlaamse Milieumaatschappij http://www.vmm.be
VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening http://www.vmw.be
Waterloket Vlaanderen een infopunt over duurzaam omgaan met water http://www.waterloketvlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer http://www.ibgebim.be
BMWB Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer http://www.bmwb.be
HYDROBRU Brusselse Intercommunale voor waterdistributie en sanering http://www.hydrobru.be
VIVAQUA Brusselse Intercommunale Watermaatschappij http://www.vivaqua.be