Wat is het doel van de Normen-Antenne ?

De Normen-Antenne "Water & Daken" voor KMO heeft als doel de bouwsector in te lichten omtrent de normalisatie in de volgende domeinen :

  • de toevoer en de verdeling van drinkwater in gebouwen
  • de afvoer van huishoudelijk afvalwater
  • de afvoer van hemelwater
  • de individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater
  • de uitloging van dakbedekkingsmaterialen
  • de opvang en het gebruik van hemelwater binnen gebouwen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NBN