Algemeen

De Eurocodes vormen een geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief hun funderingen en bestandheid tegen aardbevingen. Doel van het programma van de Eurocodes is de opstelling van een geheel van gemeenschappelijke, technische regels voor het ontwerp van gebouwen en kunstwerken die bestemd zijn om de regels die van kracht zijn in de verschillende lidstaten van de Europese Unie te vervangen.

10 EurocodesEr zijn in totaal 10 Eurocodes (die elk uit aparte delen bestaan) :
  • Eurocode 0 bevat de algemene regels voor het volgens de methode berekenen van de grenstoestanden (d.i. de basisfilosofie van de Eurocodes)
  • Eurocode 1 geeft de rekenwaarden voor de belastingen, zoals eigen gewicht en andere vaste lasten, overlast (d.i. gebruiksbelasting), belastingen ten gevolge van brand, sneeuw, wind, temperatuur, verkeer,...
Daarnaast bestaan er Eurocodes voor de verschillende bouwmaterialen :
  • Eurocode 2 voor betonconstructies
  • Eurocode 3 voor staalconstructies
  • Eurocode 4 voor gemengde staal-betonconstructies
  • Eurocode 5 voor houtconstructies
  • Eurocode 6 voor metselwerkconstructies
  • Eurocode 9 voor aluminiumconstructies
Ten slotte zijn er nog twee aparte Eurocodes :
  • Eurocode 7 voor grondmechanische berekening
  • Eurocode 8 voor de berekening van de weerstand van structuren tegen aardbevingsbelastingen - ook seismische belastingen genoemd. In België is deze laatste Eurocode vanzelfsprekend minder belangrijk dan in landen zoals bv. Italië, Griekenland, Portugal,...
De brandweerstand is eveneens een specifieke materie die voor de verschillende bouwmaterialen wordt behandeld in iedere Eurocode (Deel 1.2 van iedere Eurocode behalve Eurocode 7 en Eurocode 8) - meer informatie kan men vinden op de website van NA Brandpreventie.

Iedere Eurocode is op haar beurt samengesteld uit meerdere delen. Zo bijvoorbeeld is Eurocode 2 (beton) onderverdeeld in afzonderlijke delen voor gebouwen, prefabricage, licht beton, spanbeton, bruggen, enz. In totaal zijn er 58 afleveringen voor het geheel van de Eurocodes (EN-toestand).

De Eurocodes zijn natuurlijk niet de enige Europese normen in de bouw. Op de Europese agenda staan verscheidene honderden productnormen en normen betreffende de proefmethoden ingeschreven.