Rekeningsmodules

WInt : Wind Interactive

Wind_Interactive is een applicatie voor de snelle en eenvoudige berekening van de winddruk op de gevel en het dak van een rechthoekig gebouw met een plat dak, een dak met één dakschild of een zadeldak. De berekeningen gebeuren volgens de Eurocode 'Wind', nl. de EN 1991-1-4 'Algemene belastingen - Windbelastingen' en zijn Nationale Bijlage (ANB). Ze zijn enkel geldig in België.

Hieronder vindt u alle installatie- en hulpbestanden.
Opgelet!
Opgelet, de eerste installatie kan lang duren vermits er meer dan 500 Mb moet gedownload worden. De volgende keren zal het veel sneller gaan.

Vergeet tijdens de installatie niet "Add a shortcut to the desktop" aan te duiden om een link naar het programma te creëren.


Het programma kan onmiddellijk opgestart worden vanuit :
"c:\Program Files (x86)\NAN Eurocodes\Wint\application\" (Windows 64bits)
"c:\Program Files\NAN Eurocodes\Wint\application\" (Windows 32bits)WInt
Inhoud Link Size
WInt (Wind Interactive) Download ZIP (2,6 Mb) 2,6 Mb
WInt - Help Download PDF (0,4 Mb) 0,4 Mb
Fiche Eurocode "Special WInt" Download PDF (0,5 Mb) 0,5 Mb
Versie 1.3.2 (juni 2016)
Disclaimer :
Hoewel alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn om zich ervan te verzekeren dat de informatie in dit programma exact is, zien de Normen-Antenne en het WTCB af van alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, slechte interpretaties en schade ingevolge haar gebruik.

CInt : Category Interactive

logo_cint.png Deze online module stelt een visueel en interactief hulpmiddel ter beschikking voor het bepalen van de ruwheidscategorieën van het terrein die geassocieerd worden met een gebouw.

Door het inbrengen van het adres en de referentiehoogte van het gebouw, krijgt u een overzicht van de te onderzoeken zone om de terreincategorieën te bepalen die geassocieerd worden met elk van de windrichtingen. Deze zone is afgebakend door een cirkel waarin, voor elke windrichting, de meest ongunstige zone van 30° moet gevonden worden (zwakste categorie).

Naar de module.

Disclaimer :
Hoewel alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn om zich ervan te verzekeren dat de informatie in dit programma exact is, zien de Normen-Antenne en het WTCB af van alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, slechte interpretaties en schade ingevolge haar gebruik.

ShInt : Shrinkage Interactive

Deze module laat toe de krimp van een beton te berekenen in functie van de karakteristieken (betonklasse, cementklasse, curing ...). Deze module laat niet alleen toe de de finale krimp te berekenen, maar ook de krimp op eender welk ander ogenblik. Ze laat daarenboven toe om de berekende informatie naar een Excel-document te exporteren om vervolgens herwerkt te worden. Verder laat ze toe om de verschillende grafieken als een beeld op te nemen om ze bijvoorbeeld in een rapport te publiceren.

Hieronder vindt u alle installatie- en hulpbestanden.

Opgelet!
Opgelet, de eerste installatie kan lang duren vermits er meer dan 500 Mb moet gedownload worden. De volgende keren zal het veel sneller gaan.

Vergeet tijdens de installatie niet "Add a shortcut to the desktop" aan te duiden om een link naar het programma te creëren.


Het programma kan onmiddellijk opgestart worden vanuit :
"c:\Program Files (x86)\NAN Eurocodes\Shint\application\" (Windows 64bits)
"c:\Program Files\NAN Eurocodes\Shint\application\" (Windows 32bits)


logo_shint.png
Inhoud Link Size
ShInt (Shrinkage Interactive) Download ZIP (785 KB) 785 KB
ShInt - Help Download PDF (0,5 Mb) 0,5 MB
Versie 1.2 (jan. 2016)
Disclaimer :
Hoewel alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn om zich ervan te verzekeren dat de informatie in dit programma exact is, zien de Normen-Antenne en het WTCB af van alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, slechte interpretaties en schade ingevolge haar gebruik.

Rekentool stalen spanten

module_infosteel.gif InfoSteel stelt twee online modules voor de berekening van stalen spanten voor: de ene voor de woningbouw en de andere voor de bouw van hallen.

Naar de module "woningbouw"

Naar de module "hallenbouw"

Berekeningsmodulus voorgesteld door ArcelorMittal

Om u te helpen in het ontwerp en de berekening van uw projecten, stelt ArcelorMittal u gratis hulpmiddelen voor die te downloaden zijn in verschillende domeinen: