Normen - Antenne Constructieve Eurocodes

Een van de voornaamste rollen van de NA is de verspreiding van de informatie.
Het doel hiervan is de inhoud van de technische documenten te verklaren in het raam van specifieke vragen over, bijvoorbeeld, een akoestische berekening, brandweerstand, een berekening van een houten loopbrug of een testmethode voor de transmissie van licht en zon doorheen een glazen wand.

Deze verspreiding van informatie gebeurt door :
  • het publiceren van artikels
  • het deelnemen aan conferenties
  • het geven van cursussen
  • het ontwikkelen en regelmatig updaten van een website
Het is een bron van informatie over de momenteel van kracht zijnde normen, de normen in voorbereiding, de status van de verschillende documenten, de woordenschat, antwoorden op frequent gestelde vragen, referentiewerken/artikels en, in bepaalde gevallen, rekenmodules die toelaten de verschillende normen stap voor stap toe te passen.
Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NBN