Thermische isolatie van gebouwen - Belgische en Europese Normen

1 Warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden

De voornaamste normen betreffende de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden (U-waarden) zijn de volgende:

 • NBN EN ISO 6946 (2008) “Bouwelementen en bouwdelen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficient - Berekeningsmethode (ISO 6946:2007)”
 • NBN EN ISO 10077-1 (2006 + AC:2009) “Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: Algemeen (ISO 10077-1:2006)”
 • NBN EN ISO 10077-2 (2012) “Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (ISO 10077-2:2012)”
 • NBN EN 673 (2011) “Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode”

De berekening van de transmissieverliezen van wanden van gebouwen is ook het onderwerp van de nationale norm NBN B 62-002 (2008). Onder andere bevat deze conventies en praktijkregels die toe te passen zijn in de Belgische bouwpraktijk en geldig zijn voor de normale, in België voorkomende, klimaatvoorwaarden van temperatuur en vochtigheid.

2. Koudebruggen

 • NBN EN ISO 10211 (2008) “Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen (ISO 10211:2007)”
 • NBN EN ISO 14683 (2008) “Koudebruggen in gebouwen - Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt - Vereenvoudigde methoden en standaardrekenwaarden (ISO 14683:2007)”

3. Infrarood thermografie

Gebouwthermografie vormt een methode waarmee men de temperatuurverdeling op een deel van het oppervlak van de bouwschil kan visualiseren en weergeven. Deze oppervlakkige temperatuurverdeling kan dienen om thermische onregelmatigheden te detecteren, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door isolatiegebreken, vocht of luchtinfiltratie in de elementen waaruit de externe gebouwschil bestaat.

Gebouwthermografie wordt omkaderd door verschillende normen:

 • NBN EN 13187:1999 Warmteprestatie van gebouwen - Kwalitatieve opsporing van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - Infraroodmethode (ISO 6781:1983, gewijzigd)
 • ISO 6781:1983 Thermal insulation - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method.
  Deze norm zal binnenkort vervangen worden door twee normen die momenteel in voorbereiding zijn (januari 2017):
  • ISO/CD 6781-1 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General Procedures
  • ISO/CD 6781-2 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements

De kwalificatie van het personeel maakt eveneens het voorwerp uit van verschillende normen:

 • NBN EN ISO 9712:2012 Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van NDO personeel (ISO 9712:2012)
 • NBN EN ISO 6781-3:2016 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers (ISO 6781-3:2015)

Wat de thermografie van machines betreft, vermelden we de volgende normen:

 • ISO 18434-1:2008 Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography - Part 1: General procedures
 • ISO 18436-7:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography

4. Andere

 • NBN EN ISO 10456 (2008 + AC:2009) “Bouwmaterialen en bouwwaren - Hygrothermische eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden (ISO 10456:2007)”
 • NBN EN ISO 13370 (2008) “Thermische eigenschappen van gebouwen - Warmte-overdracht via de grond - Berekeningsmethoden (ISO 13370:2007)”

 

Update: Februari 2017