Reglementeringen inzake ventilatie van gebouwen in België


De eisen m.b.t. ventilatievoorzieningen maken tegenwoordig deel uit van de reglementering betreffende de energieprestatie van gebouwen.