Door de Minister goedgekeurde berekeningsmethode

De goedgekeurde berekeningsmethoden zijn opgenomen in het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2013).