Inleiding

Wat zijn de Eurocodes ?

De Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief hun funderingen en bestandheid tegen aardbevingen. Het doel van het programma van de Eurocodes is de opstelling van een geheel van gemeenschappelijke technische regels voor het ontwerp van gebouwen en kunstwerken die bestemd zijn om de regels die van kracht zijn in de verschillende lidstaten van de Europese Unie te vervangen.

Er zijn in totaal 10 Eurocodes (die elk uit aparte delen bestaan) :

  • Eurocode 0 bepaalt de algemene rekenregels volgens de methode van de grenstoestanden (d.i. de basisfilosfie van de Eurocodes)
  • Eurocode 1 geeft rekenwaarden voor de belastingen, zoals eigen gewicht en andere vaste lasten, overlast (d.i. gebruiksbelasting), belastingen ten gevolge van brand, sneeuw, wind, temperatuur, verkeer,...

Daarnaast bestaan er Eurocodes voor de verschillende bouwmaterialen :

  • Eurocode 2 voor betonconstructies
  • Eurocode 3 voor staalconstructies
  • Eurocode 4 voor gemengde staal-betonconstructies
  • Eurocode 5 voor houtconstructies
  • Eurocode 6 voor metselwerkconstructies
  • Eurocode 9 voor aluminiumconstructies

Ten slotte zijn er nog twee aparte Eurocodes :

  • Eurocode 7 voor de geotechnische berekening;
  • Eurocode 8 voor het ontwerp en de dimensionering van structuren die blootgesteld worden aan aardbevingen - ook seismische belastingen genoemd. In België is deze laatste Eurocode vanzelfsprekend minder belangrijk dan in landen als bv. Italië, Griekenland, Portugal,...

De brandweerstand is eveneens een specifieke materie die voor de verschillende bouwmaterialen wordt behandeld in iedere Eurocode (Deel 1.2 van iedere Eurocode behalve de Eurocode 7 en de Eurocode 8).

Iedere Eurocode is op haar beurt samengesteld uit meerdere delen. Zo  wordt de Eurocode 2 (beton) bijvoorbeeld onderverdeeld in afzonderlijke delen voor gebouwen, prefabricage, licht beton, spanbeton, bruggen, enz.

Voor meer informatie over Eurocodes in het algemeen, over het Europese programma en over hun implementering in België, consulteer de site over NORMEN ANTENNE Eurocodes.


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14-12-2016)