Bijlage 6 - Industriële gebouwen

Het Koninklijk Besluit "Basisnormen" werd aangevuld met bijlage 6 "Industriële gebouwen"..

De technische inhoud van deze bijlage bevat de volgende punten :

- Bijkomende definities aan bijlage 1.

Bijlage 6 :

- Algemeenheden (doelstellingen en toepassingsdomein)

- Indeling van industriegebouwen

- Structurele elementen en grootte van het compartiment

- Industriegebouw met verschillende delen

- Actieve brandbeveiliging (detectie, RWA, sprinkler)

- Afstand tussen de gebouwen

- Evacuatie van de gebruikers

- Veiligheid van de hulpploegen

Documenten:

  • In 2016 heeft het WTCB de Technische Voorlichting 256 "Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen" gepubliceerd.
  • Brochure van FOD BZ "De klassering van industriegebouwen - Toelichtingen bijlage 6: Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen" beschikbaar via www.besafe.be - rubriek "Publicaties" (selectioneer "Brochure" (type) en "Brand" (categorie)).