Binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen

De norm die aanleiding geeft tot de CE-markering voor binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen, is momenteel nog niet beschikbaar, doch de prenorm is in voorbereiding en reeds vergevorderd. Binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen zullen moeten voldoen aan de voorschriften die nu terug te vinden zijn in de prNBN EN 14351-2. Deze norm, wanneer bekrachtigd, zal een geharmoniseerde norm zijn.

Deze voornorm is zeer gelijklopend met de norm voor NBN EN 14351-1 "Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen":

  • dezelfde proefmethodes zijn voorzien betreffende vrijgave van gevaarlijke stoffen, impactweerstand, hoogte- en breedtebepaling, mogelijkheid tot ontgrendelen, akoestische isolatie, warmtedoorgangscoëfficiënt, luchtdoorlatendheid, bedieningskrachten, mechanische sterkte, ventilatie, kogelweerstand, explosieweerstand, weerstand tegen herhaald openen en sluiten, gedrag tussen verschillende klimaten, inbraakwerendheid en bijzondere eisen
  • de classificatiemethodes zijn gelijkaardig
  • de voorschriften voor behandeling, plaatsing, onderhoud en voorzorgen zijn gelijkaardig
  • de conformiteitsbeoordeling is gelijkaardig
  • de etikettering en markering is gelijkaardig
  • de onderlinge afhankelijkheid van kenmerken en componenten is gelijkaardig

De bepaling van geluidsisolatie en thermische isolatie door middel van tabellen is specifiek aan binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen.

Voor verdere normatieve informatie over binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen is de op deze website aanwezige informatie betreffende ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen van toepassing.