TV 221: "Plaatsing van glas in sponningen"

De Technische Voorlichting 221 geeft een overzicht van de plaatsingstechnieken van beglazing in een sponning, zowel in gevels als daken: na te leven algemene principes tijdens de plaatsing (vastzetten, drainage, dichtheid, ...), nuttige begrippen inzake ramen en het vastzetten van de beglazing, verschillende producten bestemd om de dichtheid tussen de ramen en de beglazing te waarborgen, principes voor de plaatsing van de beglazing in gevels en daken, onderhoud, reiniging en herstelling van beglazing, informatie inzake het materieel voor de plaatsing van beglazing.